Ticaret Bakanlığınca yürütülen Devlet Yardımlarına ilişkin mevzuatlarda yapılan değişikliklerle; destek ve harcama başvurularına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İhracatçı Birlikleri/Bakanlık KEP adresine iletilmesi; KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik sertifika kullanılarak elektronik imza ile imzalanması zorunlu hale gelmiştir.

İTKİB Genel Sekreterliği’nin yapmış olduğu özel kapsamlı anlaşma ile üyelerimiz (*), e-imza işlemlerini sınırsız ve ücretsiz olarak Kepport üzerinden yapabilecektir.

Bu portal aracılığı ile;

  • Zaman damgalı ve kalıcı elektronik imza yöntemi ile elektronik imzaların, asgari 10 yıl yasal geçerliliği sağlanacaktır.
  • Ek bir yazılım satın alınmasına gerek kalmadan ve uzun dönem imza maliyeti olmadan 5070 sayılı kanun standartlarına uygun e-imza atılabilecektir.
  • Ayrıca, KEP adreslerini Türkkep’ ten alan firmalar, KEPport üzerinde imzaladıkları başvuru evraklarını, yine aynı ekran üzerinden Birliğimiz KEP adresine gönderebilecektir (**).

KEPport portalı giriş ve kayıt kılavuzu için tıklayınız.

KEPport portalı kurulum ve kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru mercii Genel Sekreterliğimiz olan destek başvuruları için imzalanan PDF dosyalarını, firmanıza ait KEP adresi üzerinden itkib@hs01.kep.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. Tüm destek başvurularınızın detaylı ve güncel durumunu internet sayfamızda yer alan http://portal.itkib.org.tr/ bağlantısından takip edebilirsiniz.

KEPport sistemi hakkında yaşadığınız teknik sorunlar ve sorularınız için destek@kepport.com adresine mail atabilirsiniz.

Notlar:

* Kepport, cari yıl aidatını ödemiş firmaların kullanımına açıktır.

** KEP mail entegrasyon özelliği İTKİB’ e özel olarak sunulmaktadır. Bu özeliği kullanmak için KEPport’ un yetkilendirilmesi gerekmektedir. Gerekli formlar için KEPport ile irtibata geçiniz.


YENİ KULLANICI
ALMAK İÇİN

PORTALA GİRMEK
İÇİN